Interseksualistów randek

Rodzice noworodków nie będą musieli wypełniać rubryki płci w metryce dziecka, jeśli urodzi się ono z nietypowymi cechami fizycznymi, uniemożliwiającymi określenie płci. Nowe prawo zastosuje się do interseksualistów, znanych jako hermafrodyci, raczej niż do transseksualistów.

Niemcy jako pierwsze państwo w Europie wprowadzą metrykę ...